Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản được ban hành theo Thông tư số 61/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống quản lý thông tin Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Chi tiết về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản này bạn có thể tham khảo ngay sau đây.

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản

Theo mẫu 03/MTK thì phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản sau khi được hoàn thiện sẽ được Kho bạc Nhà nước nhận Hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản của cá nhân hay đơn vị bao gồm các nội dung như Tên đơn vị hoặc cá nhân, loại tài khoản đăng ký để sử dụng, mã cấp NS, mã ĐVQHNS (Mã ĐVGD VỚI KB) hay mã chủ đầu tư. Bên cạnh đó sẽ trình bày trong hồ sơ này gồm có những gì hay những giấy tờ có liên quan khác.

Phần cuối trong mẫu phiếu giao nhận này là ngày KBNN nhận đủ hồ sơ, bên giao (chính là khách hàng) sẽ ký và ghi rõ họ tên sau đó bên nhận là KBNN xác nhận vào bên dưới.

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản này bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC:
PHÒNG (BỘ PHẬN):
Mẫu số: 03/MTK

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Kho bạc Nhà nước nhận Hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị chi tiết theo nội dung:

Tên đơn vị Loại tài khoản đăng ký sử dụng Mã cấp NS Mã ĐVQHNS

(Mã ĐVGD VỚI KB)/

Mã chủ đầu tư

Hồ sơ gồm có:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………….

Ngày KBNN nhận đủ hồ sơ: …./…./…..

Bên giao (khách hàng)

(ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận (KBNN)

(ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *