Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học: Đối với sự nghiệp trồng người, hình ảnh người thầy giáo mẫu mực luôn là tấm gương sáng cho các em học sinh; Do vậy, xuất phát từ vai trò trách nhiệm và sự gắn kết với học sinh mà đòi hỏi mỗi giáo viên chủ nhiệm phải giàu lòng nhân ái, vị tha, kiên trì, nhiệt tình, biết tôn trọng nhân cách học sinh và được các em tin yêu.

Trong đời sống xã hội, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại. Trong xu thế phát triển tri thức ngày nay, giáo dục – đào tạo được xem là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Giáo dục và đào tạo góp phần bảo vệ chế độ chính trị của mỗi quốc gia, dân tộc bởi giáo dục – đào tạo góp phần xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao làm giàu của cải vật chất cho xã hội đồng thời có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đề kháng chống lại các cuộc “xâm lăng văn hóa” trong chính quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu.


Tại mỗi trường học, ở mỗi lớp học Giáo viên chủ nhiệm là một trong những giáo viên đang giảng dạy ở lớp có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đứng ra làm chủ nhiệm lớp trong một năm học hoặc trong tất cả các năm tiếp theo của cấp học. Giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện nhiệm vụ quản lí lớp học và là nhân vật chủ chốt, là linh hồn của lớp, người tập hợp, dìu dắt giáo dục học sinh phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt và xây dựng một tập thể học sinh vững mạnh.

Giáo viên chủ nhiệm cần có uy và có sức cảm hóa thuyết phục, có bản lĩnh để xử lý kịp thời các tình huống sư phạm đa dạng, phải biết đối xử khéo léo, công bằng và nghiêm minh trong nhận xét đánh giá đối với học sinh; là người chịu trách nhiệm về sự phát triển toàn diện của học sinh lớp mình phụ trách. Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm về bản chất là một trong những hoạt động sáng tạo nhất trong quá trình giảng dạy; là người xây dựng kế hoạch giáo dục riêng để giáo dục tập thể học sinh lớp mình; biết tìm hiểu, nghiên cứu đối tượng để xây dựng kế hoạch phát triển tập thể học sinh, tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong lớp, tạo điều kiện để phát huy ý thức tự quản của học sinh, xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực để điều hành hoạt động của lớp; chủ động tiếp xúc với học sinh để nắm bắt về điều kiện và hoàn cảnh của học sinh; động viên, an ủi giúp cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc ốm đau, bệnh tật cố gắng yên tâm học tập và biết vượt khó, vươn lên.

Giáo viên củ nhiệm cần phải lập kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học để thực hiện và hoàn thành kế hoạch công việc của năm học. Kế hoạch công việc là một tập hợp những hoạt động được sắp xếp theo lịch trình thời gian, có thời hạn, nguồn lực thực hiện, ấn định những mục tiêu cụ thể sẽ đạt được và xác định biện pháp tốt nhất… để thực hiện một mục tiêu cuối cùng đã được đề ra. Để lập được kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học giáo viên chủ nhiệm cần xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo:

  1. Tiếp tục quán triệt thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với 5 điều bác Hồ dạy , tổ chức thực hiện việc tích hợp giảng dạy nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường.
  2. Nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt

* Chỉ tiêu :  Học lực

– Tỷ lệ khá, giỏi từ 40% trở lên, trong đó loại giỏi từ 5% trở lên

– Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ học sinh có học lực xếp loại Yếu và Kém.

– Tỉ lệ học sinh lên lớp 98%

– 100% học sính lớp 12 đủ điều kiện dự thi THPT Quốc gia, tỷ lệ TN THPT ngang

mặt bằng chung của Tỉnh trở lên.

* Chỉ tiêu :  Hạnh kiểm

-Loại : Tốt và khá trên 90%, trong đó Tốt : trên 70%

-Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm xếp loại Trung bình và Yếu.

  1. Duy trì tốt số lượng học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học

*Chỉ tiêu :Học sinh bỏ học không quá 1 %

  1. Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp; phát huy vai trò của ban các sự lớp; đổi mới, đang dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp và các hoạt động giáo dục; nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL, HN theo chủ đề.

Chỉ tiêu :

– 90 % Lớp có BCS lớp đoàn kết, vững mạnh hoạt động có hiệu quả ( minh chứng tất cả các thành viên BSC lớp đều có hạnh kiểm loại Tốt, thi đua hằng tuần của lớp không ngừng được cải thiện theo chiều hướng tích cực; không để bị xếp Vị thứ 8, 9 đối với khối Chiều  hoặc Vị thứ 10, 11 đối với khối Sáng quá 2 tuần liên tiếp)

– 100% GVCN : xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp đạt yêu cầu và hoàn thành kế hoạch chủ nhiệm.Hướng dẫn GDNGLL, HN hoàn thành chương trình GDNGLL, HN theo qui định;

– 100% Học sinh tham gia viết bài thu hoạch sau mỗi chủ đề GDNGLL và được GV Hướng dẫn GDNGLL đánh giá, xếp loại và chọn 4 bài/lớp và nộp cho Ban GDNGLL, HN theo quy định. Học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy

– 100% thực hiện tốt việc bảo quản hồ sơ, sổ sách chủ nhiệm theo qui định.

  1. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

* Chỉ tiêu :

100 %  GVCN thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất lên BGH hoặc lên cấp trên theo yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *