Xem ngày cưới hỏi, nạp tài đẹp nhất năm 2020 theo tuổi cô dâu chú rể

Chung thân đại sự là chuyện hệ trọng cả đời. Vì thế, các gia đình, cô dâu – chú rể thường tính toán và xem ngày rất kỹ lưỡng. Hãy tham khảo và xem ngày cưới hỏi, nạp tài đẹp nhất năm 2020.

Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh … tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng. Hãy xem ngày cưới hỏi, nạp tài đẹp nhất năm 2020:

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 1 năm 2020:

Trong tháng 1 năm 2020, có những ngày tốt rất thích hợp cho chuyện cưới hỏi, nạp tài. Đó là:

 • Thứ tư, ngày 1/1/2020 nhằm ngày 7/12/2019 Âm lịch

+ Ngày Quý Mão, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

+ Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Thứ năm, ngày 9/1/2020 nhằm ngày 15/12/2019 Âm lịch

+ Ngày Tân Hợi, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

+ Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Thứ bảy, ngày 18/1/2020 nhằm ngày 24/12/2019 Âm lịch

+ Ngày Canh Thân, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

+ Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 2 năm 2020:

 • Thứ bảy, ngày 1/2/2020 nhằm ngày 8/1/2020 Âm lịch

+ Ngày Giáp Tuất, tháng Mậu Dần, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Thứ hai, ngày 3/2/2020 nhằm ngày 10/1/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Tý, tháng Mậu Dần, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Thứ năm, ngày 13/2/2020 nhằm ngày 20/1/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Tuất, tháng Mậu Dần, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Thứ bảy, ngày 29/2/2020 nhằm ngày 7/2/2020 Âm lịch

+ Ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 3 năm 2020:

 • Chủ nhật, ngày 1/3/2020 nhằm ngày 8/2/2020 Âm lịch

+ Ngày Quý Mão, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Thứ tư, ngày 4/3/2020 nhằm ngày 11/2/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Thứ năm, ngày 12/3/2020 nhằm ngày 19/2/2020 Âm lịch

+ Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Thứ ba, ngày 24/3/2020 nhằm ngày 1/3/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Dần, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 4 năm 2020:

 • Chủ nhật, ngày 5/4/2020 nhằm ngày 13/3/2020 Âm lịch

+ Ngày Mậu Dần, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Chủ nhật, ngày 12/4/2020 nhằm ngày 20/3/2020 Âm lịch

+ Ngày Ất Dậu, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 5 năm 2020:

 • Thứ hai, ngày 4/5/2020 nhằm ngày 12/4/2020 Âm lịch

+ Ngày Đinh Mùi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Chủ nhật, ngày 10/5/2020 nhằm ngày 18/4/2020 Âm lịch

+ Ngày Quý Sửu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Thứ bảy, ngày 16/5/2020 nhằm ngày 24/4/2020 Âm lịch

+ Ngày Kỷ Mùi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 6 năm 2020:

 • Thứ tư, ngày 3/6/2020 nhằm ngày 12/4/2020 Âm lịch

+ Ngày Đinh Sửu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Thứ sáu, ngày 12/6/2020 nhằm ngày 21/4/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Tuất, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Thứ hai, ngày 29/6/2020 nhằm ngày 9/5/2020 Âm lịch

+ Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 7 năm 2020:

 • Thứ bảy, ngày 11/7/2020 nhằm ngày 21/5/2020 Âm lịch

+ Ngày ẤT MÃO, tháng NHÂM NGỌ, năm CANH TÝ

+ Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Thứ tư, ngày 22/7/2020 nhằm ngày 2/6/2020 Âm lịch

+ Ngày BÍNH DẦN, tháng QUÝ MÙI, năm CANH TÝ

+ Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Thứ ba, ngày 28/7/2020 nhằm ngày 8/6/2020 Âm lịch

+ Ngày NHÂM THÂN, tháng QUÝ MÙI, năm CANH TÝ

+ Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 8 năm 2020:

 • Thứ hai, ngày 3/8/2020 nhằm ngày 14/6/2020 Âm lịch

+ Ngày Mậu Dần, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 • Chủ nhật, ngày 9/8/2020 nhằm ngày 20/6/2020 Âm lịch

+ Ngày Giáp Thân, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 9 năm 2020:

 • Chủ nhật, ngày 20/9/2020 nhằm ngày 4/8/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Dần, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 • Thứ tư, ngày 30/9/2020 nhằm ngày 14/8/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Tý, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 10 năm 2020:

 • Thứ sáu, ngày 2/10/2020 nhằm ngày 16/8/2020 Âm lịch

+ Ngày Mậu Dần, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 • Thứ hai, ngày 12/10/2020 nhằm ngày 26/8/2020 Âm lịch

+ Ngày Mậu Tý, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 • Thứ tư, ngày 28/10/2020 nhằm ngày 12/9/2020 Âm lịch

+ Ngày Giáp Thìn, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 11 năm 2020:

 • Thứ hai, ngày 9/11/2020 nhằm ngày 24/9/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Thìn, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 • Chủ nhật, ngày 15/11/2020 nhằm ngày 1/10/2020 Âm lịch

+ Ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 • Thứ ba, ngày 24/11/2020 nhằm ngày 10/10/2020 Âm lịch

+ Ngày Tân Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 1. Xem ngày cưới hỏi, nạp tài trong tháng 12 năm 2020:

 • Thứ bảy, ngày 5/12/2020 nhằm ngày 21/10/2020 Âm lịch

+ Ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 • Thứ tư, ngày 9/12/2020 nhằm ngày 25/10/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 • Thứ bảy, ngày 19/12/2020 nhằm ngày 6/11/2020 Âm lịch

+ Ngày Bính Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 • Thứ năm, ngày 24/12/2020 nhằm ngày 11/11/2020 Âm lịch

+ Ngày Tân Sửu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

+ Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

+ Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Trên đây là các thông tin về xem ngày cưới hỏi, nạp tài năm 2020. Đầu xuôi đuôi lọt, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn chọn được ngày tốt suôn sẻ, tràn ngập hạnh phúc và cuộc sống hôn nhân êm ấm, yêu thương nhau. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, muốn chọn được ngày tốt nhất cần phải xem kỹ ngày tháng năm sinh, giờ sinh, tuổi, mệnh của cô dâu- chú rể. Chúc các cặp vợ chồng trăm năm hạnh phúc, gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt.