Tóm tắt hồi thứ 14 “Hoàng Lê Nhất thống chí” – Văn mẫu lớp 9

Hoàng Lê nhất thống chí là một trong những tác phẩm văn học có giá trị lịch sử bậc nhất của văn học trung đại Việt Nam của nhóm tác giả nổi tiếng Ngô Gia văn phái. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em cách Tóm tắt hồi thứ 14 “Hoàng Lê Nhất thống chí” để có thêm những thông tin thú vị về tác phẩm này nhé!

Tổng quan về tác phẩm Hoàng Lê Nhất thống chí.

Hoàng Lê nhất thống trí là tác phẩm nổi tiếng, tiêu biểu trong bộ sách Ngô gia văn phái, tác phẩm như một bức tranh ghi lại sự nghiệp thống nhất đất của dòng họ nhà Lê, khi chấm dứt được những mối nguy hại cho sự tồn tại của đất nước, phá vỡ được sự chia cắt đất nước đàng trong và đàng ngoài. Tác phẩm được viết khá tỉ mỉ, nội dung trình bày như một cuốn tiểu thuyết dài tập với 17 hồi.

Mỗi hồi của Hoàng Lê nhất thống chí là một sự kiện đặc biệt, trong đó có một số hồi nổi bật về nội dung như hồi 4 kể về việc Quang Trung (Nguyễn Huệ) kéo quân ra Bắc Hà, tiếp theo hồi 4 là hồi 5 nói về Quang Trung cưới công chúa Ngọc Hân, đặc biệt trong cả tác phẩm có hồi 14 là hồi vô cùng đặc sắc khi Nguyễn Huệ đại phá hơn ba mươi vạn quân thanh, sự sụp đổ như được tiên đoán trước của thời đại nhà Lê, Trịnh và sức mạnh như thần thành của đội quân Tây Sơn.

Toàn bộ tác phẩm kể lại những biến cố trong lịch sử của nước ta, những biến cố làm thanh đổi xã hội, đất nước, con người như Trịnh Sâm lên ngôi chúa, hay Đặng Thị Huệ một người được sủng ái vô cùng trở thành nguyên phi, loạn nước, loạn binh, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, quân Thanh xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đánh tan hơn ba mươi vạn quân Thanh, rồi sự sụp đổ và ra đời của nhiều triều đại mới, tất cả đều được tường thuật một cách chi tiết.

Tóm tắt hồi thứ 14 “Hoàng Lê Nhất thống chí” – Văn mẫu lớp 9.

Tóm tắt hồi thứ 14 “Hoàng Lê Nhất thống chí” – mẫu 1

Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh đến Thăng Long giận lắm liền họp các tướng sĩ định thân chinh cầm quân đi ngay. Tướng sĩ xin Bắc Bình Vương lên ngôi để làm yên lòng người.Nguyễn Huệ cho đắp đàn trên núi tế cáo trời đất lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung. Ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân hạ lệnh xuất quân.

Đến Nghệ An, Quang Trung cho tuyển thêm hơn 1 vạn lính mở cuộc duyệt binh.Đến Tam Điệp mở tiệc khao quân, chia quân sĩ làm 5 đạo. Đúng tối 30 tết lập tức lên đường.

Trên đường tiến quân ra Bắc, những toán quân Thanh do thám bị bắt sống. Ngày 03 tháng giêng năm Kỉ Dậu, đồn Hà Hồi bị hạ. Mờ sáng ngày 05 tiến đánh đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh đại bại. Thái thú Sầm Nghi Đống thắt cổ tự vẫn. Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt cuống cuồng chạy mất mật. Quân Thanh tranh nhau qua cầu tháo chạy rơi xuống nước nhiều không kể xiết. Vua tôi Lê Chiêu Thống dìu dắt nhau chạy trốn sang đất Bắc

Tóm tắt hồi thứ 14 “Hoàng Lê Nhất thống chí” – Mẫu 2

Lê Chiêu Thống sợ uy danh của quân Tây Sơn, sang cầu cứu nhà Thanh. Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu kéo quân vào Thăng Long. Ngô Văn Sở, tướng của Tây Sơn cho quân lui về núi Tam Điệp để bảo tồn lực lượng và cho quân cấp báo với Nguyễn Huệ. Thuận theo lòng tướng sĩ Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung sau đó tiến quân ra Nghệ An. Ở Nghệ An nhà vua lấy thêm quân mở cuộc duyệt binh lớn, huấn dụ quân sĩ ai nấy đều đồng sức đồng lòng rồi tiến quân ra Bắc. Đến núi Tam Điệp gặp hai tướng Lân, Sở, Ngô Thời Nhiệm bàn kết hoạch sau khi đánh xong quân Thanh, mở tiệc khao quân.

Hẹn với tướng sĩ tối 30 lên đường, ngày 7 Tết tới Thăng Long. Giặc trấn thủ ở đó chưa đánh đã tan vỡ. Toán quân do thám bị bắt sống hết. Nửa đêm ngày mồng 3 Kỉ Dậu bắt đầu tấn công đồn Hạ Hồi quân giặc sợ hãi xin hàng. Sau đó tiếp tục dang thành chữ nhất tiến công đồn Ngọc Hồi, quân Thanh chống không nổi bỏ chạy tán loạn, rơi vào kế nghi binh của Tây Sơn, bị dồn xuống đầm vực, bị vùi giày đạp chết hàng vạn người. Giữa trưa hôm ấy quân Tây Sơn kéo vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị nghe tin sợ hãi không kịp mặc áo giáp chạy trốn. Vua Lê Chiêu Thống đem hoàng thân quốc thích rời bỏ kinh thành chạy theo quân Thanh đại bại.

Tóm tắt hồi thứ 14 “Hoàng Lê Nhất thống chí” – Mẫu 3

Được tin báo quân thanh vào thăng Long, Bắc Bình Vương rất giận, liền họp các tướng sĩ rồi tế cáo trời đất, lên ngôi Hoàng đế, hạ lệnh xuất quân ra bắc, thân chinh cầm quân, vừa đi vừa tuyển quân lính. ngày ba mươi tháng chạp, đến núi Tam Điệp, vua mở tiệc khao quân, hẹn mùng bảy năm mới vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Bằng tài chỉ huy thao lược của Quang Trung, đạo quân của Tây Sơn tiến lên như vũ bão, quân giặc thua chạy tán loạn. Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, chuồn thẳng về biên giới phía bắc, khiến tên vua bù nhìn Lê Chiêu Thống cũng phải chạy tháo thân.

Trên đây là một số mẫu bài Tóm tắt hồi thứ 14 “Hoàng Lê Nhất thống chí”. Hy vọng những gợi ý của chúng tôi sẽ giúp các em có bài viết Tóm tắt hồi thứ 14 “Hoàng Lê Nhất thống chí” của mình một cách đầy đủ chính xác nhất. Chúc các em học tốt