Phân tích Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – văn mẫu lớp 9

Phân tích Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – văn mẫu lớp 9

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trích từ lời Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc (New York- Mỹ) ngày 30/9/1990. Nội dung bày tỏ thái độ quan tâm toàn diện, sâu sắc của cộng đồng quốc tế trước vấn đề bảo vệ quyền lợi và chăm sóc sự phát triển của trẻ em.

Trẻ em là mầm non của đất nước, là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc giáo dục vì đây chính là nguồn lực phát triển, xây dựng đất nước trong tương lai. Điều này càng được khẳng định trong Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Văn bản gồm 17 mục. Ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được chăm sóc, phát triển của trẻ em, Tuyên bố được bố cục thành 3 phần:

Phần 1 là sự thách thức. Tuy ngắn gọn nhưng trong phần này đã nêu khá cụ thể cuộc sống khổ cực của hàng trăm triệu trẻ em trên thế giới hiện nay. Các em không không những sống không có hạnh phúc mà còn trở thành nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, sự phân biệt chủng tộc. Mỗi ngày, vô số trẻ em bị phó mặc cho những hiểm họa, kìm hãm sự phát triển của các cháu. Có trẻ trở thành người tị nạn, sống tha hương. Có trẻ phải chịu cảnh tàn tật hoặc trở thành nạn nhân của sự lãng quên, đối xử tàn nhẫn và bóc lột. Hàng triệu trẻ em phải chịu đựng những thảm họa của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, mù chữ, …. Điều đau lòng là mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, kể cả bệnh AIDS hoặc do thiếu nước sạch và do tác động của hoảng kinh tế, dịch bệnh,…

Phần 2 có tên là Cơ hội. Tác giả chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy việc chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em. Từng câu, từng chữ trong Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em nêu lên những điều kiện thuận lợi để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ các em. Sự liên kết của các quốc gia bảo vệ trẻ em là điều cần thiết và vô cùng quan trọng. Bởi vì, liên kết mới có đủ các phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em. Đồng thời, nó có thể loại trừ được một phần rất lớn những nỗi khổ đau, thúc đẩy sự phát triển đầy đủ tiềm năng con người ở trẻ em. Bên cạnh đó, sự hợp tác và đoàn kết quốc tế sẽ tạo ra nguồn kinh phí cực kì to lớn. Thay vì dành cho cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc, nó sẽ được dùng để cải thiện đời sống cho hàng tỉ trẻ em nghèo trên khắp thế giới. Vì thế, tệ nạn, dịch bệnh, mù chữ… sẽ dần dần bị đẩy lùi vào quá khứ.

Trong phần 3 có tên là Nhiệm vụ, tác giả đã nêu lên tính chất toàn diện và cụ thể của các nhiệm vụ cấp thiết mà từng quốc gia và cộng đồng quốc tế phải thực hiện. Tuyên bố chỉ ra rất nhiều nhiệm vụ: bảo đảm chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe đến việc phát triển giáo dục cho trẻ em; các đối tượng cần quan tâm hàng đầu (trẻ con bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn); củng cố gia đình, xây dựng môi trường xã hội… Nhắc đến vấn đề bình đẳng giữa bé trai và bé gái, tác giả nêu rõ: Tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung và phải đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ vì lợi ích của trẻ em toàn cầu. Ngay từ đầu, các em gái đã phải được đối xử bình đẳng và có cơ hội đồng đều như các em trai. Bên cạnh đó, phải tạo điều kiện cho trẻ nhỏ nhận thức về mình, tự tin khi bước vào cuộc sống và có trách nhiệm với cộng đồng. Phải chuẩn bị để các em có thể sống một cuộc sống có trách nhiệm trong một xã hội tự do. Cần khuyến khích trẻ em ngay từ lúc còn nhỏ tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội.

Muốn thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cả nhân loại trước mắt phải tập trung vào việc khôi phục và phát triển kinh tế. Các nước cần có sự tăng trưởng và phát triển đều đặn, tiếp tục khẩn trương tìm ra một giải pháp nhanh chóng, rộng lớn và lâu bền cho vấn đề nợ nước ngoài của các nước đang phát triển đang có nợ. Các nhiệm vụ đó đòi hỏi tất cả các nước cần phải có những nỗ lực liên tục và phối hợp với nhau trong hành động của từng nước cũng như trong hợp tác quốc tế.

Ba phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở, căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau. Trên tinh thần vì tương lai của nhân loại, bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em đã đưa ra những nhiệm vụ cũng là chiến lược hành động một cách toàn diện cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế. Công việc này còn đòi hỏi sự quan tâm của từng gia đình, từng cá nhân trong mỗi cộng đồng.