Tải Mẫu Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2019 dành cho giáo viên

Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên là một trong những hoạt động đang được triển khai ở các cấp học từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên. Vậy Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2019 cần viết như thế nào?

Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Theo Thông tư 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích của Bồi dưỡng thường xuyên là để cán bộ quản lý, giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo chuẩn nghề nghiệp, đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2019

Hiện nay, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở chưa có sự thống nhất chung và cách tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở chênh nhau khá nhiều. Giáo viên ở tỉnh thành này “học” nội dung này, giáo viên tỉnh khác “học” những kiến thức khác. Nơi thì cấp phát sách, in ấn tài liệu, nơi thì cấp các mã mô-đun và những tiêu đề cần học, còn nội dung như thế nào thì giáo viên tự tìm hiểu thêm. Có tỉnh thành thực hiện việc đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức thi cử tập trung, tỉnh khác thì chỉ cần làm bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trên giấy và nộp.

Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên hướng đến việc thúc đẩy tinh thần tự học, tự sáng tạo của giáo viên. Điều nay không chỉ yêu cầu Giáo viên ghi chép đầy đủ mà cần tư duy logic, liên hệ đến tình hình thực tế ngay tại môi trường mình làm việc. Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên đầu năm và làm bài thu hoạch cuối năm học cũng có nhiều thời gian để giáo viên tìm hiểu thêm các tài liệu hữu ích.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm 2019 tập trung vào những vấn đề sau:

  • Cập nhật những Thông tư, Nghị quyết, thông tin mới liên quan đến vấn đề Giáo dục và đào tạo trong năm 2019
  • Nâng cao tư tưởng chính trị của Đảng và chính sách của Nhà nước, bản lĩnh vững vàng, giữ đạo đức Nhà giáo.
  • Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục hiện nay.
  • Thay đổi tư duy trong các giảng dạy: Thay vì ghi chép sẽ tổ chức chuyên đề, hội thảo hoặc tự học
  • Gắn lý luận vào thực tiễn công tác để không bị khô khan và dễ đi vào nhận thức.

CÁCH VIẾT BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

         Để có Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2019, bạn cần lưu một số nội dung sau đây:

  • Xác định mục tiêu của Bài thu hoạch:

Bạn cần phải đánh giá được ở cả 3 mục tiêu: sự tiến bộ của người học, đánh giá hoạt động học tập và đánh giá là hoạt động học. Thực tế, đánh giá hoạt động học tập nhằm mục đích công nhận kết quả và báo báo cáo giải trình được thể hiện trong hình thức đánh giá tổng kết. Đánh giá vì sự tiến bộ của người học và giúp người học học tập thể hiện trong hình thức đánh giá quá trình.

Các công cụ sử dụng để đánh quá trình học của người học rất đa dạng. Bạn có thể dùng bài kiểm tra viết, bài tập thực hành, thảo luận, câu hỏi vấn đáp, các công cụ quan sát và hồ sơ (điển hình là hồ sơ điện tử). Đánh giá tổng kết thường là đánh giá chính thức và sử dụng các công cụ như: tiểu luận, các bài thi viết, bài thu hoạch… Đây là hình thức đánh giá phổ biến cho các khoá bồi dưỡng vì nó là cơ sở cấp chứng chỉ cho người học.

  • Hiệu quả sau chương trình bồi dưỡng

Kết quả đánh giá là cơ sở phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu quả. Trong bài thu hoạch bạn cần xác định điểm mấu chốt là xây dựng và tổ chức được các chương trình bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của giáo viên và thực tế dạy học thì việc bồi dưỡng mới có hiệu quả. Hoạt động này không được tiến hành một cách hình thức mà cần có các nghiên cứu sâu hơn để có thể xây dựng những bộ công cụ đánh giá cụ thể và khách quan hơn.

Việc bồi dưỡng cho giáo viên nên hướng đến mục tiêu cuối cùng là giáo viên có thể vận dụng những kiến thức, kĩ năng vào trong thực tiễn công việc của mình. Do đó, cần giảm bớt áp lực về kiểm tra và điểm số trong đánh giá chính thức, phát huy đánh giá không chính thức và đánh giá quá trình để giáo viên có thể chủ động và có tâm thế học tập thoải mái hơn.

  • Kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết

Trong bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2019, đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng phải là sự kết hợp của đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết với mục tiêu phát triển năng lực tự đánh giá và đánh giá xuất phát từ nhu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Giáo viên và Cán bộ quản lý.

Chương trình bồi dưỡng cần được phát triển trên cơ sở mô hình năng lực giáo viên và hiệu trưởng nhà trường đã được thể hiện ở chuẩn giáo viên và chuẩn hiệu trưởng. Theo đó, giáo viên và cán bộ quản lý cần phải được phát triển các năng lực giảng dạy, giáo dục và quản lí trường học.

  • Phát hiện và giải quyết các tình huống

Cần thiết phải đổi mới phương thức bồi dưỡng chí ít là theo kiểu “Nêu và giải quyết vấn đề”; “Phát hiện và giải quyết các tình huống”; “Đúc rút và tổng kết kinh nghiệm” trong nước và trên thế giới hoặc tối thiểu là kinh nghiệm giải các “bài toán” quản lí trong bối cảnh “thay đổi” đang diễn ra ở các cơ sở giáo dục.

Trong bài thu hoạch, bạn cần nhìn ra được ưu điểm và hạn chế của phương pháp giáo dục. Tính phù hợp giữa mục tiêu đặt ra cho chương trình bồi dưỡng và nội dung, phương pháp triển khai nội dung chương trình dưỡng như thế nào? Các chiến lược dạy học/thực thi chương trình dưỡng có phù hợp không? Các biện pháp hỗ trợ khi thực hiện chương trình bồi dưỡng ra sao? Có sai sót nào được phát hiện ra khi thực thi chương trình bồi dưỡng? Diễn biến của việc thực thi chương trình bồi dưỡng trong môi trường thực tế như thế nào?…

Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là khâu quan trọng, thu thông tin phản hồi, công nhận trình độ, năng lực của người học và cải thiện chất lượng bồi dưỡng/ học tập. Vì thế, việc viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2019 rất cần thiết và cần các giáo viên làm thật chỉn chu, phân tích, lập luận, liên hệ thực tiễn rõ ràng.